PROJ

JENS

Hungarian

Fiatalok útban a demokrácia felé

groupefrancohongrois

A cselekvéshez megértésre van szükség, a megértéshez ismeretekre

couvertureTanulmányok azt mutatják, hogy a fiatalok egyre inkább közömbösek a demokrácia iránt, abban nem igen vesznek részt. Ez az érdektelenség annak tudható be, hogy a hagyományos részvételi modellek egyre inkább háttérbe szorulnak az ifjúkori elköteleződés új formáihoz képest. Mindezt az mutatja legjobban, hogy a fiatalok egyre inkább közömbösek a társadalmi és politikai szervezetekkel szemben, bizalmatlanok az intézményekhez, kis arányban vesznek részt választásokon, népszavazásokon és visszautasítják a hagyományos elköteleződés formáit.


Bővebben...

 

Előszó

evaÖsszejönni – Együtt maradni – Együtt dolgozni
Összejönni lehet csak úgy. Kedvtelésbl, spontán, véletlenszeren.
Együtt maradni már nehezebb. Közös érdekldés, közös élmény, a másik utáni vágy a meghatározó.
Együtt dolgozni a legnehezebb. Közös a cél, közös a törekvés, s mindezek eléréséhez rögös az út. Különböz irányok, konfliktusok, konszenzusok jellemzik. Az eredménye pedig magáért beszél. Mindezt demokratikusan, annak szellemében, hogy minden fél aktív részese legyen a folyamatnak, a szabályok alkotásának, döntéseknek. Meghatározzák szerepüket, egymást tiszteletben tartsák, elfogadják, az elfogadott szabályokat alkalmazzák. Talán a demokráciát így is lehet jellemezni. A mi programunknak talán errl kellene szólnia a fiatalok bevonásával és aktív közremködésével.
Monostori Éva
Elnök – Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete


b.koehlerAhhoz, hogy 40 magyar és francia fiatal a demokrácia kérdéseivel foglakozhasson, egymással találkozhasson, közösen dolgozhasson és kapcsolatokat építhessen ki egymással, számos partnernek kellett elkötelezdnie a jelen projektben.
A Fiatalok a demokráciáért európai program keretében, Komárom és Gruissan város önkormányzata, francia és magyar országos szövetségek, a komáromi Civil Közösségi Ház, valamint a gruissani ifjúsági ház fogott össze a projekt megvalósítására, amely projekt kitörölhetetlenül a résztvevk emlékezetében marad.
Bernard Kohler
Az Aude Megyei Ifjúsági és Mveldési Házak Szövetségének elnöke


didiercodorniouA demokrácia nehéz útján a fiataloknak fontos helyük van, hiszen k jelentik a Jövnket.
A felnttek feladata, hogy a fiatalokat abban segítsék, hogy „Felvilágosult polgárokká” váljanak, hogy megértésék és részt vegyenek a demokratikus intézmények mködésében, például szavazataik által.
Európának a szabadság, a humanizmus, a másik felé és a világra való nyitottság hazájának kell maradnia. A Fiatalok útban a demokrácia felé cím program egyrészrl ehhez járul hozzá, másrészrl pedig a francia és magyar fiatalok, felnttek közötti találkozás nagyszer pillanata mard.
Didier Codorniou
Polgármester, A Regionális Tanács alelnöke